MULTIMEDIALNE KURSY DLA LOGOPEDÓW
TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECI I DOROSŁYCH
Merytoryczne źródło informacji. Zasady kompleksowej pracy z pacjentem i różnorodne metody pracy istotne w terapii logopedycznej. Konkretne wskazówki od najlepszych ekspertów.
PONAD 3000 MINUT
MATERIAŁÓW WIDEO
Metody terapii logopedycznej – od teorii do praktyki. Filmy instruktażowe wzbogacone o studia przypadków.
160 AUTORSKICH
SCENARIUSZY ZAJĘĆ, ĆWICZEŃ ORAZ KART PRACY
Pamiętaj, że urozmaicanie zajęć oraz dostosowywanie ich do konkretnego dziecka - jego wieku, zainteresowań i możliwości - to elementy decydujące o powodzeniu terapii.
140 POMOCY TERAPEUTYCZNYCH
TAKŻE DO PRZEKAZANIA RODZICOM
Sięgnij po terapeutyczne inspiracje. Pomoce logopedyczne, które uatrakcyjnią każde zajęcia.
15 PROWADZĄCYCH
EKSPERCI Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Różnorodność metod i technik jest tak ważna w terapii logopedycznej. Sprawdź porady naszych ekspertów.
Metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym
Kurs 1
navigate_next
Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi
Kurs 2
navigate_next
Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym
Kurs 3
navigate_next
Holistyczne podejście logopedyczne oraz aktualne trendy w diagnozie i terapii w kluczowychobszarach pracy
Kurs 4
navigate_next
Interdyscyplinarna opieka logopedyczna – holistyczne podejście w pracy z zespołem specjalistów
Kurs 5
navigate_next
Moduł 1
7 x movie 33 x cloud_download
Terapia sygmatyzmu u dzieci
Sygmatyzm inaczej seplenienie jest uznawany przez logopedów za coraz częściej obserwowaną wadę wymowy wśród dzieci. Poznaj przyczyny, rodzaje sygmatyzmu i zasady prawidłowej diagnozy wraz z rekomendowanym postepowaniem terapeutycznym.
Moduł 2
6 x movie 21 x cloud_download
Terapia rotacyzmu u dzieci
Terapia rotacyzmu nie musi być nudna. Sięgnij po efektywne, a jednocześnie atrakcyjne metody terapeutyczne zaspokajające u dzieci potrzebę zabawy. Są one tak opracowane, aby korygując wymowę głoski [r], wywołać uśmiech na twarzy dziecka.
Moduł 3
7 x movie 16 x cloud_download
Logorytmika
Logorytmika jako holistyczna metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę – poznaj podstawy metodyczne logorytmiki, dowiedz się, w jaki sposób realizować efektywne ćwiczenia logorytmiczne. Autorski program przygotowany przez dr Annę Walencik-Topiłko.
Moduł 4
4 x movie 22 x cloud_download
Terapia jąkania u dzieci
Jąkanie można porównać do góry lodowej. Tylko jej wierzchołek wystaje ponad powierzchnię, a więc to, co słyszymy i widzimy, podczas gdy cała jej ogromna część jest ukryta pod wodą - „wewnątrz”, niedostrzegalna, lecz związana z objawami jąkania. Pod „powierzchnią” tkwi bowiem strach przed rozmową, chęć unikania jej, uczucie wstydu, brak wiary w siebie. Ta niewidoczna część góry lodowej stanowi najważniejszy element całego problemu. Sprawdź, jak pomóc dziecku jąkającemu przełamać strach przed mówieniem. Poznaj strategie interwencji terapeutycznej wraz z rekomendowanymi programami terapeutycznymi.
Moduł 5
7 x movie 53 x cloud_download
Terapia opóźnionego rozwoju mowy
Zespół opóźnienia rozwoju mowy czynnej dotyczy około 3% dzieci w wieku przedszkolnym. Zbyt późne rozpoznanie problemu i rozpoczęcie terapii może przełożyć się na wystąpienie u dziecka wtórnych zaburzeń takich, jak np. jąkanie, a także problemów edukacyjnych na późniejszych etapach nauki. Poznaj zasady prawidłowej diagnozy wraz z rekomendowanym postepowaniem terapeutycznym.
Moduł 1
4 x movie 24 x cloud_download
Rzadkie choroby genetyczne
Logopedzi coraz częściej pracują z osobami z rzadkimi chorobami genetycznymi.  Zapoznaj się z ćwiczeniami i scenariuszami zajęć dedykowanymi dla pracy z osobami z Zespołem Downa, Zespołem Pierra Robina, Zespołem Pradera-Williego, Zespołem Kabuki, Zespołem Williamsa oraz Łamliwym Chromosomem X.
Moduł 2
5 x movie 22 x cloud_download
Autyzm
Jak dopasować terapię logopedyczną do potrzeb osoby z autyzmem? Zapoznaj się z typologiami autyzmu, znajdź praktyczne wskazówki oraz scenariusze z ćwiczeniami do wykorzystania w terapii osoby z autyzmem.
Moduł 3
6 x movie 21 x cloud_download
Afazja
Afazja to problem, który może dotknąć każdego – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jak jednak odpowiednio dobrać metody terapii i ćwiczenia do potrzeb różnych osób? Sięgnij po scenariusze do pracy dla dzieci oraz dla dorosłych. Na płycie znajdziesz również niezawodne materiały pomocnicze – materiały wyrazowe, dla rodziców, jak i memory logopedyczne.
MODUŁ 4
4 x movie 17 x cloud_download
Integracja sesnoryczna w terapii logopedycznej
Wszędzie głośno jest o potędze integracji sensorycznej… Ale czy ma ona zastosowanie w terapii logopedycznej? Oczywiście, że tak! Skorzystaj z zestawu ćwiczeń, zabaw grupowych, a także dowiedz się więcej na temat nadwrażliwości na zapachy oraz nadwrażliwości dotykowej.
MODUŁ 5
4 x movie 8 x cloud_download
Terapia małych dzieci
Problemy natury logopedycznej mogą już występować u niemowląt. Jak więc pracować z tymi najmłodszymi pacjentami? Zapoznaj się z propozycjami ćwiczeń ruchowych i dotykowych oraz słuchowych, a także dowiedz się więcej na temat potrzeb terapeutycznych małych dzieci.
Moduł 1
7 x movie 15 x cloud_download
Kappacyzm, gammacyzm i lambdacyzm
Jak zaplanować skuteczne postępowanie logopedyczne w przypadku wad wymowy polegających na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych? Poznaj przyczyny i zasady prawidłowej diagnozy. Proponujemy zestaw efektywnych, a jednocześnie ciekawych materiałów do wykorzystania podczas zajęć.
CZĘŚĆ 2
4 x movie 15 x cloud_download
Mutyzm
Mutyzm wybiórczy jest ciągle mało znanym zaburzeniem.  Nie zawsze też specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi czy nauczyciele) są odpowiednio przygotowani do pracy z rodzinami dotkniętymi mutyzmem wybiórczym. Warto przyswoić i uporządkować wiedzę na ten temat. Jakie są przyczyny mutyzmu? Jak wygląda terapia dziecka dotkniętego mutyzmem oraz współpraca z rodzicami?
CZĘŚĆ 3
5 x movie 18 x cloud_download
Komunikacja alternatywna
Jak wykorzystać alternatywne i wspomagajace metody komunikacji w praktyce logopedycznej? Jak ćwiczyć dialog z dzieckiem za pomcoą narzędzi AAC? Skorzystaj z gotowych scneariuszy zajęć oraz praktycznych materiałów.
CZĘŚĆ 4
4 x movie 9 x cloud_download
Dwujęzyczność
Istnieje dość powszechne przekonanie wśród rodziców, że jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy wśród dzieci jest bilingwizm. Nie istnieją jednak żadne badania naukowe, które by to potwierdzały. Ważne jest rozróżnienie dwujęzyczności i jej uwarunkowań oraz opóźnienia w mowie. Jakie są najczęstsze problemy z diagnozą dzieci dwujęzycznych i jak z nimi pracować?
CZĘŚĆ 5
2 x movie 10 x cloud_download
Metody wspierające terapię logopedyczną
Logopedzi codziennie w swoich gabinetach podejmują wiele decyzji, które dotyczą najwłaściwszego doboru metod terapii i technik oddziaływania na stan komunikacji językowej pacjentów. Oczywiście po to, aby najefektywniej pomóc pacjentowi. W tej część kursu prezentujemy różnorodne metody i techniki, z których mogą skorzytać logopedzi, niezależnie od uprawianej specjalizacji.
Moduł 1
2 x movie 20 x cloud_download
Praca z osobami w podeszłym wieku
Jak zaplanować skuteczne postępowanie logopedyczne w przypadku pracy z osobami w podeszłym wieku? Poznaj wytyczne do praca ze schorzeniami typu udar mózgu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera – kluczowe elementy dla logopedy w zakresie diagnozy i terapii. Proponujemy zestaw scenariuszy zajęć wraz z ćwiczeniami usprawniającymi m.in. pamięć, funkcje poznawcze oraz orientację wzrokowo-przestrzenną.
Moduł 2
4 x movie 26 x cloud_download
Terapia zaburzeń słuchu
Wychowanie językowe w praktyce logopedycznej – jak zaplanować działania logopedyczne zmierzające do stworzenia optymalnych warunków, które umożliwiają dziecku z uszkodzeniem słuchu przyswojenie języka prymarnego.
Moduł 3
3 x movie 30 x cloud_download
Wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka z ASD
Jak planować terapię i procedury terapeutyczne z wykorzystaniem metody Early Start Denver Model – wykorzystanie założeń ESDM w pracy logopedycznej.
Moduł 4
5 x movie 14 x cloud_download
Jąkanie dziecięce w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Jak odróżnić jąkanie od innych rodzajów niepłynności mowy i sformułować wskazania do terapii? Jak dobrać odpowiednie metody by zwiększyć efektywność terapii? Poznaj różnice w pracy metodą upłynniania mowy oraz modyfikacji jąkania.
Moduł 5
4 x movie 21 x cloud_download
Terapia miofunkcjonalna
Jak właściwie diagnozować zaburzenia funkcji biologicznych w obrębie narządu żucia? Analiza objawów i przyczyn na przykładach z praktyki logopedycznej, z uwzględnieniem anatomii, biomechaniki i fizjologii narządu żucia.
Moduł 1
6 x movie 16 x cloud_download
Współpraca z neurologiem
Współpraca logopedy z różnymi specjalistami jest niezwykle istotna. Neurolog może wspomóc logopedę w ocenie, czy wady wymowy nie są efektem chorób neurologicznych. Poznaj wskazania i zasady współpracy z neurologiem oraz uzyskaj dostęp do materiałów wspierających logopedę w pracy z dziećmi z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN.
Moduł 2
2 x movie 21 x cloud_download
Współpraca z terapeutą karmienia
Wiedza z zakresu terapii karmienia jest niezbędna w warsztacie współczesnego logopedy. Zdobądź wiedzę, w jaki sposób pracować z dzieckiem z trudnościami w zakresie przyjmowania pokarmów lub „niejadkiem” w gabinecie logopedycznym.
Moduł 3
4 x movie 7 x cloud_download
Współpraca z fizjoterapeutą
Elementy fizjoterapii są coraz częściej obecny w gabinecie logopedycznym. Dowiedz się, w jaki sposób ocenić postawę dziecka i poznaj wybrane techniki manualne, które wspomogą terapię logopedyczną w Twoim gabinecie.
Moduł 4
4 x movie 4 x cloud_download
Współpraca z ortodontą
Logopeda i ortodonta coraz częściej współpracują w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom, którzy wymagają zarówno korekcji ortodontycznej, jak i terapii logopedycznej. Dowiedz się w jaki sposób prowadzić terapię logopedyczną w trakcie leczenia ortodontycznego.
Moduł 5
5 x movie 5 x cloud_download
Współpraca z psychologiem
Coraz częściej współpraca logopedy z psychologiem pozwala na osiągnięcie lepszych efektów terapii. Dowiedz się w jaki sposób współpracować z psychologiem i wykorzystywać wiedzę oraz metody pracy psychologa podczas terapii logopedycznej.
Dlaczego warto?
Nauczysz się od najlepszych. Kurs przygotowany przez wykwalifikowanych specjalistów z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
Poznasz nowoczesne i skuteczne metody terapii do pracy z dziećmi i dorosłymi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami łączonymi.
Dowiesz się, jak poprawić skuteczność prowadzonej terapii, jak interpretować objawy zaburzeń współistniejących i przygotować całościowy plan terapii.
Otrzymasz autorskie materiały do zajęć, ponad 160 scenariuszy, ćwiczeń oraz kart pracy, 140 nowoczesnych pomocy terapeutycznych także do rozdania rodzicom.
Poznasz efektywne rozwiązania pozwalające kształtować umiejętności komunikacyjne pacjenta.
Wygodny dostęp do kursu na DVD lub online umożliwia wielokrotne odtworzenie interesujących Cię materiałów.
1
POZNAJ NOWOCZESNE METODY TERAPII
2
UCZ SIĘ NA PRAWDZIWYCH PRZYPADKACH
3
UNIKAJ NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW
WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE FORMĘ
DVD
Dostęp do całego kursu cyklicznie, wraz wysyłanymi co dwa miesiące płytami.
Zamów
WERSJA CYFROWA
Dostęp do kursu w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu
Zamów
AUTORZY
Ujęcia